ถุงพลาสติกPE (ถุงเย็น)
     เป็นถุงที่มีความเหนียว ( เป่าผ่านน้ำ , เป่าผ่านลม) เราสามรถผลิตหน้ากว้างได้ตั้งแต่ 4 นิ้ว - 100 นิ้ว  ความหนาตามความต้องการของลูกค้า

PE- 01

PE - 02

PE -05

PE - 06

 

 

PE - 03

PE - 04

PE - 07

PE - 08

ห้างหุ้นส่วน จำกัด พี.เค.แพคเกจจิ้งอินเตอร์โปรดักส์ และ บริษัท พีพีเค แพคเกจจิ้ง อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 15 ซ.สะแกงาม54 ต.แสมดำ ข.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150